Kalkulator punktów

Sprawdź orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Do obliczenia orientacyjnej liczby punktów będziesz potrzebować:
  • wyników z egzaminu ósmoklasisty,
  • ocenę z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia 8 klasy*,
  • informacji o dodatkowych aktywnościach (np. wolontariat).
*O tym, jakie przedmioty ze świadectwa (poza językiem polskim i matematyką) są punktowane w danej szkole średniej, decyduje jej dyrektor.
Kalkulator punktów

Egzamin ósmoklasisty


*Wynik [%] lub jeśli zwolniony z egzaminu - ocena ze świadectwa

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej


ocena punkty
Wybierz z listy
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
  • geografia
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • informatyka
  • język angielski
  • edukacja dla bezpieczeństwa
Wybierz z listy
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
  • geografia
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • informatyka
  • język angielski
  • edukacja dla bezpieczeństwa

Świadectwo z wyróżnieniem


punkty

Wolontariat


punkty

Konkursy


Czy uzyskałeś tytuł laureata lub finalisty konkursu na co najmniej powiatowym szczeblu?

* Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Suma uzyskanych punktów

0

Aby otrzymać pełen wynik wypelnij wszystkie pola