Kalkulator punktów

Sprawdź orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Do obliczenia orientacyjnej liczby punktów będziesz potrzebować:
 • wyników z egzaminu ósmoklasisty,
 • ocenę z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia 8 klasy*,
 • informacji o dodatkowych aktywnościach (np. wolontariat).
*O tym, jakie przedmioty ze świadectwa (poza językiem polskim i matematyką) są punktowane w danej szkole średniej, decyduje jej dyrektor.
Kalkulator punktów

Egzamin ósmoklasisty


*Wynik [%] lub jeśli zwolniony z egzaminu - ocena ze świadectwa

**Kalkulator przewiduje sytuacje standardowe, czyli zwolnienie z egzaminu za osiągnięcia; zwolnienie z egzaminu z tytułu orzeczeń wydanych uczniowi to sytuacja indywidualna i należy ją rozpatrywać osobno

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej


ocena punkty
Wybierz z listy
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • język obcy nowożytny
 • edukacja dla bezpieczeństwa
Wybierz z listy
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • język obcy nowożytny
 • edukacja dla bezpieczeństwa

Świadectwo z wyróżnieniem


punkty

Wolontariat


punkty

Konkursy


Czy uzyskałeś tytuł laureata lub finalisty konkursu (Wykaz konkursów uwzględnianych przy punktacji w danym roku szkolnym należy sprawdzić w kuratorium właściwym dla danego województwa) na co najmniej powiatowym szczeblu?

* Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Suma uzyskanych punktów

0

Wyliczenia dokonane za pomocą kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy
Aby otrzymać pełen wynik wypelnij wszystkie pola