Język obcy nowożytny

Język obcy nowożytny

Język obcy na egzaminie ósmoklasisty


termin

termin

16 maja 2024, godz. 9.00

90 minut

90 minut

tyle masz czasu na rozwiązanie wszystkich zadań

wybierz język

wybierz język

egzamin zdajesz z tego języka obcego, którego uczysz się w ramach zajęć w szkole (może być to: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub ukraiński)

jeden poziom trudności

jeden poziom trudności

rozwiązujesz od 13 do 17 zadań zamkniętych i otwartych; w arkuszu będzie co najmniej jedno zadanie sprawdzające każdą umiejętność: czytania, słuchania, znajomości funkcji językowych, gramatyki i leksyki oraz pisania

zabierz na egzamin

zabierz na egzamin

tylko pióro lub długopis z czarnym tuszem albo atramentem

słuchasz dwukrotnie

słuchasz dwukrotnie

każde nagranie do zadań sprawdzających umiejętność słuchania odtwarzane jest dwa razy

Przedmioty