Język polski

Język polski

Język polski na egzaminie ósmoklasisty


Termin

Termin

14 maja 2024, godz. 9.00

120 minut

120 minut

tyle masz czasu na rozwiązanie wszystkich zadań

zabierz na egzamin

zabierz na egzamin

tylko pióro lub długopis z czarnym tuszem albo atramentem

maksymalnie 45 punktów

maksymalnie 45 punktów

arkusz podzielono na dwie części:
- I - z zadaniami zamkniętymi i otwartymi
- II - z tylko jednym zadaniem polegającym na napisaniu wypracowania

wysoko punktowana umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi

wysoko punktowana umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi

położenie nacisku na umiejętność pisania własnego tekstu - ok. 70% punktów przyznawana jest za zadania otwarte, w tym 20 punktów za wypracowanie

2 tematy wypracowania

2 tematy wypracowania

jeden o charakterze retorycznym (np. rozprawka), drugi o charakterze twórczym (np. opowiadanie); każde wypracowanie powinno zawierać co najmniej 200 słów; temat nie zawiera wskazanego konkretnego tytułu lektury, ale pisząc wypracowanie należy wybrać i nawiązać samemu do wybranej lektury obowiązkowej

UWAGA!

Lista lektur obowiązkowych w roku szkolnym 2023/2024 (zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi): Charles Dickens, Opowieść wigilijna; Aleksander Fredro, Zemsta; Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym treny VII, VIII; Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec; Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość); Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę; Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik; Juliusz Słowacki, Balladyna. Inne lektury obowiązkowe (zgodne z podstawą programową), do których również można się odwołać: Jan Kochanowski, treny I, V; Ignacy Krasicki, Żona modna; Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie; Stefan Żeromski, Syzyfowe prace; Sławomir Mrożek, Artysta; Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Punktacja

ok. 30% za zadania zamknięte

za każde poprawnie rozwiązane zadanie zamknięte możesz uzyskać 1 punkt

ok. 70% za zadania otwarte

za poprawnie rozwiązane zadanie otwarte możesz uzyskać od 0 do 4 punktów i za wypracowanie - 20 punktów.

Przedmioty