Język polski

Język polski

Język polski na egzaminie ósmoklasisty


Termin

Termin

24 maja 2022, godz. 9.00

120 minut

120 minut

tyle masz czasu na rozwiązanie wszystkich zadań

zabierz na egzamin

zabierz na egzamin

tylko pióro lub długopis z czarnym tuszem albo atramentem

maksymalnie 26 zadań

maksymalnie 26 zadań

arkusz podzielono na dwie części:
- I - z zadaniami zamkniętymi i otwartymi
- II - z tylko jednym zadaniem polegającym na napisaniu wypracowania

wysoko punktowana umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi

wysoko punktowana umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi

położenie nacisku na umiejętność pisania własnego tekstu - ok. 70% punktów przyznawana jest za zadania otwarte, w tym 20 punktów za wypracowanie

2 tematy wypracowania

2 tematy wypracowania

jeden o charakterze retorycznym (np. rozprawka), drugi o charakterze twórczym (np. opracowanie); każde wypracowanie powinno zawierać co najmniej 200 słów i musi nawiązywać do wybranej lektury obowiązkowej

UWAGA!

Na egzaminie w 2022 roku obowiązuje Cię zakres lektur z klas 7-8.

Punktacja

ok. 30% za zadania zamknięte

za każde poprawnie rozwiązane zadanie zamknięte możesz uzyskać 1 punkt

ok. 70% za zadania otwarte

za poprawnie rozwiązane zadanie otwarte możesz uzyskać od 0 do 4 punktów i za wypracowanie - 20 punktów.

Przedmioty